Shota

04

URË

Botimi virtual i vëllimit të katërt të revistës “Shota”, “Urë”, u mundësua me përkrahjen e Fondacionit Heinrich Böll në Shqipëri.


heinrich-boll-logo