GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!

02.
(NDËR)THURJE

Vëllimi (NDËR)THURJE ngërthen në vete nevojën, për të problematizuar aspekte të botës së punës në një qasje ndërthurëse dhe kritike. Puna në kushtet e sotme ekonomike, çdo ditë na rikujton nevojën e ushqen shpresën se vetëdija dhe organizimi, janë kusht për një shoqëri të drejtë. Nga puna e papaguar, e nënpaguar, e mbilodhshme dhe e shfrytëzuar - nga shtëpia, në rrugë, sipërmarrje private e institucione publike - persona me nevoja të veçanta, të diskriminuar për shkak të gjinisë, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes dhe orientimit seksual - ORGANIZOHEMI!

01.
FRYMËMARRJE

Ky vëllim është nevoja kolektive për oksigjen në një mjedis të asfiksuar prej dhunës strukturore, patriarkale dhe së fundmi, pandemisë. Është ftesa për një diskutim dhe manifestim të munguar të një historie që tashmë është duke u shkruar…

 GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!