01
FRYMËMARRJE

Ky vëllim është nevoja kolektive për oksigjen në një mjedis të asfiksuar prej dhunës strukturore, patriarkale dhe së fundmi, pandemisë. Është ftesa për një diskutim dhe manifestim të munguar të një historie që tashmë është duke u shkruar…

VËLLIMI. 1
 GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!

01 FRYMËMARRJE

Ky vëllim është nevoja kolektive për oksigjen në një mjedis të asfiksuar prej dhunës strukturore, patriarkale dhe së fundmi, pandemisë. Është ftesa për një diskutim dhe manifestim të munguar të një historie që tashmë është duke u shkruar…

 GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!GUXOJMË!