Orientalism-shota4

ORIENTALIZMI I VETËPËLQYER DHE ÇËSHTJA E DINJITETIT

Dženita Karić, Harun Buljina, Piro Rexhepi

GRATË SFIDOJNË LUFTËN: NJË LENTE FEMINISTE MBI PATRIARKATIN DHE KONFLIKTIN

Milena Abrahamyan, Parvana Mammadova, Sophio Tskhvariashvili

REZISTENCA FEMINISTE RUSE KUNDËR LUFTËS

CRD, SASHA STAROST, LILIJA VIZHIVATOVA

NJË VIT PREJ LUFTËS NË UKRAINË: A KA NDONJË RRUGËDALJE?

Laurien Crump, Jolle Demmers, Gertjan Plets, Iva Vukusić