SOKOL ÇUNGA

GRATË SFIDOJNË LUFTËN: NJË LENTE FEMINISTE MBI PATRIARKATIN DHE KONFLIKTIN

Milena Abrahamyan, Parvana Mammadova, Sophio Tskhvariashvili